Duurzaamheid

Duurzaamheid.

veldspuit
Duurzaam in de praktijk

De bedrijfsvoering is gericht om zo zuinig en zorgvuldig mogelijk met grond- en hulpstoffen mom te gaan. Bloembollen telen zonder gewasbescherming is nog steeds niet mogelijk. de planten zijn te gevoelig voor schimmels en virussen. Met een speciaal programma kunnen wij de partijen secuur volgen zowel tijdens de groei, verwerking in de schuur als ook richting afnemers. Op deze pagina laten wij een overzicht zien van de vele maatregelen.

De bedrijfsvoering is gericht om zo zuinig en zorgvuldig mogelijk met grond- en hulpstoffen mom te gaan. Bloembollen telen zonder gewasbescherming is nog steeds niet mogelijk. de planten zijn te gevoelig voor schimmels en virussen. Ook moet de teelt zeer zorgvuldig geschieden vanwege de groei. De teelt wordt zorgvuldig gevolgd en geregistreerd en in een registratie programma opgenomen. Met een speciaal programma kunnen wij de partijen secuur volgen zowel tijdens de groei, verwerking in de schuur als ook richting afnemers. Op deze pagina laten wij een overzicht zien van de vele maatregelen.
Bodem verdichting.
Bodemverdichting wordt voorkomen door een juiste bandenkeuze en een systeem waarbij op het perceel met een lagere bandendruk wordt gewerkt. dat geeft minder insporing en geen bodemverdichting. Ook hebben wij een trekker uitgerust met rupsbanden de z.g.n. tracks.
Luchtaflaatsysteem
traks

Energie.

De productie van elektriciteit wordt voor  meer dan 100% gerealiseerd door de 3000 zonnepanelen op de schuren. Ons bedrijf is dus zelfvoorzienend. Voor de verwarming zijn wij nu nog afhankelijk van aardgas of propaangas. Hier wordt momenteel over nagedacht hoe wij minder of geen gas kunnen gebruiken.

Buitengewone werkgever

Medewerkers.

Wij hebben leuk team medewerkers die allen veel kennis hebben en een grote inzet tonen. Ook geven wij gelegenheid om bij te scholen en is er altijd plaats voor stagiaires. Wij zijn een erkend leerbedrijf en omdat wij ook mensen die moeilijker werk krijgen in dienst hebben, wij de titel  buitengewone werkgever in de gemeente Noordoostpolder