good hits
<>
mts. W & J Schutte Monnikenweg 3 8308RK Nagele tel: 0031 629 51 51 23
Project schoon erf , schone sloot.
Erfafspoeling uit bollenteelt kan flink omlaag Negen Flevolandse bollentelers wisten afgelopen anderhalf jaar de afspoeling vanuit hun bedrijf naar het oppervlaktewater flink te verminderen. Dat lukte met relatief eenvoudige middelen. Het is volgens de telers vooral een kwestie van bewustwording. Om in Flevoland de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het bloembollenerf naar de sloot met ten minste 80 procent te verminderen, werkten KAVB, Waterschap Zuiderzeeland, kennis-en adviesbureau CLM en bloembollentelers samen. Door bewuster te boeren, daalden de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in de erfput met gemiddeld 86 procent. Kaderrichtlijn Water Vooral het waterschap is blij met het project. De sloten in de provincie worden weer een stukje schoner en helpt het waterschap zo de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. JEROEN SCHUTTE, BOLLENTELER IN NAGELE 'Een prachtig resultaat. Zonder de inspanning van de ondernemers was het niet mogelijk geweest. Het is een stimulans om met deze aanpak verder te gaan; ook voor andere sectoren', zegt heemraad Lida Schelwald-van der Kley. Monsters De bollentelers gingen eind 2016 aan de slag met als doel de erfemissie van gewasbeschermings-middelen met ten minste 80 procent te verminderen. Tijdens het ontsmetten en planten van tulpen- bollen werden monsters van het afspoelende regenwater genomen op het lozingspunt en in een laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Na de nulmeting werden de mogelijke maatregelen onder de loep genomen. Peter Knippels van de KAVB begeleidde het project. 'De ene groep koos voor kleine investeringen, de andere voor bijvoorbeeld een innovatieve manier van waterzuivering. In alle gevallen ging het om robuuste en toekomstbestendige maatregelen. Daarnaast kregen ze suggesties aangereikt. Een aantal ondernemers had al stappen gezet.' Bewustwording Gemiddeld zijn er drie maatregelen per bedrijf genomen, die heel divers zijn. Daarnaast is ook bewustwording een succesfactor van het project gebleken. Dan gaat het niet alleen om bewustwording bij de ondernemers, maar zeker ook om bewustwording bij de medewerkers, benadrukt KAVB-regiobestuurder en projectdeelnemer Wim Klink uit Zeewolde. 'Ik had vooraf niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. We zijn er echt trots op. De vraag die we onszelf telkens stelden, was: wat doe ik waar op mijn erf? Bijvoorbeeld: waar zet ik de kisten neer? Staan ze overdekt? Hoe zijn de rijroutes van de heftrucks?' Inzicht De deelnemers hebben meer inzicht gekregen in de gevolgen voor het milieu van hun bedrijfsvoering, zeggen ze zelf. Bollenteler Jeroen Schutte uit Nagele: 'Ik dacht wel een idee te hebben van wat er van mijn erf afspoelt en dat het zou meevallen. We hebben het hier immers goed voor elkaar met relatief recente opstallen en een vloeistofdichte vloer. Maar als je dan de meetgegevens ziet, de verhoging in concentraties na het planten ten opzichte van ervoor, dan weet je dat het nooit meevalt.'

Tijdens de algemenvergaderig van de KAVB (Nederlandse bloembollen

vakorganisatie) is de jaarlijkse Martien Zandwijk prijs uitgereik aan

ons bedrijf. Jeroen heeft met zijn medewerkers deze prijs uit handen

ontvangen van Ellie van Zandwijk.

Martien Zandwijk prijs

mts W & J Schutte Monnikenweg 3 8308RK Nagele Tel: 0031 629 51 51 23
Project schoon erf, schone sloot.
Martin Zandwijk Prijs

Tijdens de algemenvergaderig van de KAVB,

op 15 jan. 2020, is de Martin van Zandwijk prijs

uitgereik aan ons bedrijf. Jeroen heeft met zijn

medewerkers deze prijs uit handen ontvangen

van Ellie van Zandwijk.

Erfafspoeling uit bollenteelt kan flink omlaag Negen Flevolandse bollentelers wisten afgelopen anderhalf jaar de afspoeling vanuit hun bedrijf naar het oppervlaktewater flink te verminderen. Dat lukte met relatief eenvoudige middelen. Het is volgens de telers vooral een kwestie van bewustwording. Om in Flevoland de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het bloembollenerf naar de sloot met ten minste 80 procent te verminderen, werkten KAVB, Waterschap Zuiderzeeland, kennis-en adviesbureau CLM en bloembollentelers samen. Door bewuster te boeren, daalden de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen in de erfput met gemiddeld 86 procent. Kaderrichtlijn Water Vooral het waterschap is blij met het project. De sloten in de provincie worden weer een stukje schoner en helpt het waterschap zo de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. JEROEN SCHUTTE, BOLLENTELER IN NAGELE 'Een prachtig resultaat. Zonder de inspanning van de ondernemers was het niet mogelijk geweest. Het is een stimulans om met deze aanpak verder te gaan; ook voor andere sectoren', zegt heemraad Lida Schelwald-van der Kley. Monsters De bollentelers gingen eind 2016 aan de slag met als doel de erfemissie van gewasbeschermings-middelen met ten minste 80 procent te verminderen. Tijdens het ontsmetten en planten van tulpen- bollen werden monsters van het afspoelende regenwater genomen op het lozingspunt en in een laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Na de nulmeting werden de mogelijke maatregelen onder de loep genomen. Peter Knippels van de KAVB begeleidde het project. 'De ene groep koos voor kleine investeringen, de andere voor bijvoorbeeld een innovatieve manier van waterzuivering. In alle gevallen ging het om robuuste en toekomstbestendige maatregelen. Daarnaast kregen ze suggesties aangereikt. Een aantal ondernemers had al stappen gezet.' Bewustwording Gemiddeld zijn er drie maatregelen per bedrijf genomen, die heel divers zijn. Daarnaast is ook bewustwording een succesfactor van het project gebleken. Dan gaat het niet alleen om bewustwording bij de ondernemers, maar zeker ook om bewustwording bij de medewerkers, benadrukt KAVB-regiobestuurder en projectdeelnemer Wim Klink uit Zeewolde. 'Ik had vooraf niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. We zijn er echt trots op. De vraag die we onszelf telkens stelden, was: wat doe ik waar op mijn erf? Bijvoorbeeld: waar zet ik de kisten neer? Staan ze overdekt? Hoe zijn de rijroutes van de heftrucks?' Inzicht De deelnemers hebben meer inzicht gekregen in de gevolgen voor het milieu van hun bedrijfsvoering, zeggen ze zelf. Bollenteler Jeroen Schutte uit Nagele: 'Ik dacht wel een idee te hebben van wat er van mijn erf afspoelt en dat het zou meevallen. We hebben het hier immers goed voor elkaar met relatief recente opstallen en een vloeistofdichte vloer. Maar als je dan de meetgegevens ziet, de verhoging in concentraties na het planten ten opzichte van ervoor, dan weet je dat het nooit meevalt.'
good hits
<>