good hits
<>
W
kk
mts. W & J Schutte Monnikenweg 3 8308RK Nagele tel: 0031 629 51 51 23

Duurzaamheid en millieu

Op ons bedrijf wordt veel aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met energie, water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voortdurend wordt gezocht naar verbeteringen en besparingen. Zonnepanelen: De grootste energiebesparing is de installatie van 3300 zonnepanelen. Hiermee wordt het jaarlijkse stroomverbruik milieuvriendelijk opgewekt. Gewasbescherming: Zonder gewasbescherming is er geen bloembollenteelt mogelijk. Wij gaan er van uit de toepassing zo gematigd mogelijk te doen met de beste technieken. De zelfrijdende spuitmachine is toegerust met veel moderne technieken, zoals een spuitcomputer, GPS, automatische vlakstelling en reinigingssysteem. De voorraad gewasbescherming is opgeslagen in een apart magazijn. Ook wordt er volop gebruik gemaakt van biologische en geïntegreerde gewasbescherming. Zoals, steriele uienvliegen, kiemremmers bij de aardappelen en de toepassing van aaltjes resistente rassen. Tractoren: Alle tractoren zijn van een AD-Blue installatie voorzien, waardoor de uitstoot van NO X voorkomen wordt. (zie blauwe Dop) Schoon erf: Op het erf wordt voorkomen dat er vervuiling van het erf naar de sloten af kan stromen. Nagenoeg alle behandelingen van onze producten vinden in de schuren plaats, waardoor er geen middelen via regen kunnen afstromen naar de sloten. Plasgootje op de transportwagens: Als de ontsmetten bollen met een wagen naar de percelen wordt gereden , kan het voorkomen dat er lekwater uit de kisten via de wagens in de sloot terecht komen. Dit lekwater wordt via een goot op de wagens in een ton opgevangen. Klik op onderstaande link voor een uitgebreid artikel uit Nieuwe oogst
mts W & J Schutte Monnikenweg 3 8308RK Nagele Tel: 0031 629 51 51 23

Duurzaamheid en millieu

Op ons bedrijf wordt veel aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met energie, water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voortdurend wordt gezocht naar verbeteringen en besparingen. Zonnepanelen: De grootste energiebesparing is de installatie van 3300 zonnepanelen. Hiermee wordt het jaarlijkse stroomverbruik milieuvriendelijk opgewekt. Gewasbescherming: Zonder gewasbescherming is er geen bloembollenteelt mogelijk. Wij gaan er van uit de toepassing zo gematigd mogelijk te doen met de beste technieken. De zelfrijdende spuitmachine is toegerust met veel moderne technieken, zoals een spuitcomputer, GPS, automatische vlakstelling en reinigingssysteem. De voorraad gewasbescherming is opgeslagen in een apart magazijn. Ook wordt er volop gebruik gemaakt van biologische en geïntegreerde gewasbescherming. Zoals, steriele uienvliegen, kiemremmers bij de aardappelen en de toepassing van aaltjes resistente rassen. Tractoren: Alle tractoren zijn van een AD-Blue installatie voorzien, waardoor de uitstoot van NO X voorkomen wordt. (zie blauwe Dop) Schoon erf: Op het erf wordt voorkomen dat er vervuiling van het erf naar de sloten af kan stromen. Nagenoeg alle behandelingen van onze producten vinden in de schuren plaats, waardoor er geen middelen via regen kunnen afstromen naar de sloten. Plasgootje op de transportwagens: Als de ontsmetten bollen met een wagen naar de percelen wordt gereden , kan het voorkomen dat er lekwater uit de kisten via de wagens in de sloot terecht komen. Dit lekwater wordt via een goot op de wagens in een ton opgevangen. Klik op onderstaande link voor een uitgebreid artikel uit Nieuwe oogst
good hits
<>